herbapect

Kontakt

Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 133/151

e-mail: herbapect@aflofarm.pl

Uprzejmie informujemy, że jeżeli Pan / Pani wyśle do nas e-maila na powyższy adres i przekaże nam swoje dane osobowe, ich administratorem będzie Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100 (Aflofarm).
Aflofarm powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontaktować można się mailowo na adres daneosobowe@aflofarm.pl bądź pisemnie na adres Aflofarm. Przesłanie wiadomości na podany adres e-mail będzie rozumiane jako zgoda na przetwarzanie podanych w niej danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie/opinię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Aflofarm oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm. Dane osobowe podane w wiadomości będą przechowywane przez czas konieczny dla osiągnięcia celu dla którego zostały zebrane albo do cofnięcia zgody, w uzasadnionych przypadkach do przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż przez okres 3 lat). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.
W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (wyłącznie w przypadku przetwarzania jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podane dane osobowe nie będą przedmiotem żadnej czynności profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępnych jest w Polityce prywatności.

HERBAPECT Skład: 5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu płynnego z Thymus vulgaris L., (herba) ziele tymianku (1:2), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%; 349 mg nalewki z Primula veris L., (radix) korzeń pierwiosnka lekarskiego (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V); 87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych; męczący tzw. „suchy kaszel”; utrudnione odkrztuszanie. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.